D9-KURS FÖR SMÅDJUR

Grundkurs i läkemedelshantering s.k. D9 för smådjur krävs för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner. Efter genomgången kurs och godkänd examination (teoretisk och praktisk) är du behörig att arbeta som djurvårdare på nivå 2. Kursen innehåller de delar som krävs för att bli godkänd hos Jordbruksverket.

Exempel på kursinnehåll:

 • anatomi för aktuellt djurslag
 • grundläggande farmakologi
 • läkemedelshantering
 • läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat
 • säker djurhantering
 • vårdhygien vid injektioner
 • aktuell lagstiftning

Som en anpassning utifrån Corona har vi förändrat upplägget för D9 kursen.

Kursen består dels av en omfattande teoretisk del som är online, och dels av en halv kursdag med praktiska moment som sker i Djurakademins lokaler.

Som deltagare får du tillgång till en lärandeportal två veckor före den praktiska kursdagen. Där finns det kursmaterial som ska läsas in och förinspelade föreläsningar som man kan lyssna på så många gånger man vill. Man har tillgång till online-föreläsningarna under tre veckor. Kursdagen på Djurakademin avslutas med ett praktiskt prov. Det teoretiska provet skrivs online två veckor efter avslutad kurs. Intyg utfärdas när både det praktiska provet och det teoretiska kunskapsprovet är godkänt.Kurslitteratur skickas ut i god tid före kursstart för att möjliggöra inläsning (beräknad tid ca. 5-7 timmar).För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet krävs att du har bred erfarenhet av sällskapsdjur.

VÄLKOMMEN TILL KURSEN

 • DATUM: SÖNDAG 7 NOVEMBER 
 • KL 08:00-18.00
 • FÖR- OCH EFTERMIDDAGSKAFFE INGÅR
 • PLATS: TREKANTSVÄGEN 7 LILJEHOLMEN
 • PRIS: 4500:-

Vi erbjuder 30 platser fördelat på två grupper under Söndag 7 november. Deltagarna delas in i två grupper varav grupp 1 har tiden kl. 08:00-12:30 och grupp 2 har tiden kl. 13:30-18:00. När du har gjort din anmälan kommer du få besked i vilken grupp som du har fått en plats.

KURSLEDARE

LOVISA BÅNG

Lovisa Bång är legitimerad djursjukskötare och har jobbat inom djursjukvården sedan 2003.Hon jobbar idag på ett av Stockholms största djursjukhus på operationsavdelningen med inriktning anestesi och ortopedi.Hon är även utbildad agilityinstruktör och har stort intresse för arbetande hundar. Idag har hon border collies som hon arbetar med samt tränar och tävlar i vallning.Vid sidan av sitt jobb som anestesisköterska är Lovisa föreläsare och instruktör inom djurvård såsom akutsjukvård för hund, hantering av hund, den arbetande vallhunden, agility, vallning och föreläsare för gymnasieelever i kursen D9.

Lovisas eget företag heter Bångs Djurvård. http://www.bangsdjurvard.se/

Skärmavbild 2019-03-28 kl. 14.47.52

Följ oss!

Trekantsvägen 7, Stockholm - info@djurakademin.se

Stäng meny